جناب آقای محسن اسماعیل نژاد مربی ورزش مدرسه که تیم شطرنج را در این دوره از مسابقات همراهی نمودند خاطرنشان داشتند: این دانش آموزان طی چندین مرحله مسابقات درون مدرسه ای شناسایی شده و بهترین ها روانه مسابقات شدند که به حمدالله نتایج بسیار خوبی را نیز کسب نمودند. ایشان در ادامه از تمامی دانش آموزان عضو تیم شطرنج و خانواده هایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

افتخارآفرینان تیم شطرنج مدرسه غیر دولتی فروغ دانش پسر:

جناب آقای آرین قاسمی                            پایه ششم                        مقام دوم

جناب آقای ابوالفضل کاظمی پور                  پایه چهارم                         مقام اول

جناب آقای ماهان نصری                            پایه  آمادگی                       مقام اول

جناب آقای محمدحسین قاسمی                 پایه دوم                           مقام دوم

           جناب آقای باوند غنی زاده                         پایه سوم                          مقام دوم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *