در ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی معاون پرورشی و معلمان قرآن مدرسه آزمون استعدادیابی دانش آموزان مستعد و علاقه مند در زمینه قرآنی انجام شد که در مرحله اول ۵۱ نفر از دانش آموزان اعلام آمادگی نموده و طی چندین دوره کلاسی با حضور اساتید این رشته و آزمون های مختلف از هر پایه دو نفر انتخاب و به مسابقات شهرستانی بین آموزشگاههای آمل راه یافتند که در مرحله اول از تیم اعزامی مسابقات اذان و قرآن، ۸ نفر از دانش آموزان عرفان یونسی، عرفان قادی، شهام قلی پور، رضا نجفی،امیرسبحان حسین پور، امیررضا محمدی، امیرعلی یحیی زاده و علی رودگر به مرحله فینال راه یافته و بعد از برگزاری مسابقات فینال دانش آموزان عرفان قادی، علی رودگر، امیرعلی یحیی زاده و رضا نجفی حائز رتبه های برتر شدند ، که شایسته می دانیم این موفقیت بزرگ را خدمت این عزیزان، خانواده های محترم و همکاران عزیز صمیمانه تبریک عرض نمائیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *