اردو مسافرتی است دسته جمعی با هدفی معیّن و مشخص که فواید آن در این مختصر نمی گنجد. رشد تفکر اجتماعی دانش آموزان، تعاون و مسولیت پذیری، صبر و خویشتن داری، تقویت هویت ملی، بروز شایستگی ها، زندگی گروهی و کسب اعتماد به نفس بیش تر و در آخر شادی و نشاط از اهم هدف های دبستان غیر دولتی فروغ دانش  در برگزاری این اردو بوده است. ضمن این که مسئولین نیز در ارتباطی صمیمی و بدور از فضای حاکم بر مدرسه توانستند شناخت بیش تری از دانش آموزان به دست آورند. دانش آموزان راس ساعت ۸:۳۰  صبح روز چهار شنبه با در دست داشتن رضایت نامه هایی که به همین منظور به ایشان داده شده بود با شور و نشاط خاص همراه با مدیریت و معاونین آموزشگاه وچند تن از معلمان  این دبستان راهی اردوگاه دانش آموزی شهید رجایی  فریدونکنار شدند تا یک روز شاد و به یاد ماندنی را سپری کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *