تقویت قدرت تجسم کودکان در جهت بیان یک کلمه در خصوص اشیاء، ورزش، مشاغل و … با استفاده از اجرای نمایش نظیر بازی پانتومیم بسیار جذاب و نشاط‌آور است. پانتومیم نوعی نمایش خلاق می باشد که در آن برای بیان موضوع و احساسات فقط از حرکت بدون بکارگیری کلام استفاده می شود .  هدف نمایش خلاق فراهم آوردن تجربه ای خلاق و ارزشمند برای کودکان است که در آن می توان مسائل آموزشی و پرورشی بسیاری را با ظرافت هرچه تمام جای داد. به همین منظور علی حسینیان برای استفاده مطلوب از ساعات تفریح نمایش پانتومیم را به اجرا در آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *