اجرای نمایش عروسکی “بیماری شیرین!” به مناسبت هفته جهانی دیابت با هنرمندی امیرعباس اصلانی ، مانی قلی زاده و محمد پارسا کرمی
اهمیت به آموزش در سنین کودکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که مدرسه در کنار خانواده این وظیفه مهم را باید جدی گرفته و نسبت به مسائل مختلف اقدامات مقتضی را انجام دهد . به مناسبت هفته جهانی دیابت این بیماری خاموش و به منظور آشنایی دانش آموزان با این بیماری ، در سالن آمفی تئاتر دبستان نمایشگاه عکس و نمایش عروسکی برگزار شد .
در پایان نمایش پرسش هایی از دانش آموزان در مورد بیماری دیابت به عمل آمد و همچنین برای ایجاد شور و نشاط ، مسابقه تحرک و تمرکز اجرا شد که برای دانش آموزان بسیار جذاب بود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *