به گزارش پایگاه خبری دبستان فروغ دانش، طرح «دوست علمی» توسط بنیاد ملی نخبگان در دبستان فروغ دانش اجرا شد.

کارشناس بنیاد ملی نخبگان سرکار  خانم نصیری اظهار داشتند بنیاد ملی نخبگان یک نهاد حمایتی از نخبگان و استعدادهای برتر است و این نهاد طبق دستورالعمل های ملی از  استعدادهای برتر هدایت شده حمایت مادی و معنوی می کند.

همچنین در ادامه به اجرای چند طرح مشترک با آموزش و پرورش اشاره کردند و گفتند: طرح «دوست علمی» به منظور تعامل و ارتباط دانش آموزان با نخبگان اجرا می شود و هدف از اجرای آن بررسی مسائل آموزشی و تربیتی دانش آموزان، پرورش روحیه خودباوری و اعتماد به نفس دانش آموزان است.

ایشان خاطر نشان کردند: برگزاری دوره های کارآفرینی، خلاقیت و ایده پردازی و تجلیل از دانش آموزان ممتاز از جمله طرح های دیگری است که با همکاری دستگاه تعلیم و تربیت اجرا می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *