آشنایی با اعضاء بدن و عملکرد آن همیشه برای دانش آموزان جذاب و پرهیجان می باشد, و در بیشتر موارد سوالاتی از این قبیل, در ذهنشان بوجود می آید. با دعوت از جناب آقای دکتر کلانتری و حضورشان در مدرسه, دانش آموزان بیشتر با عملکرد قلب, دستگاه گوارش و اندام های دفعی آشنا شدند و در پایان یکی از آرزوها و بازی های کودکانه آنان که همان دکتر بازی  در دوران کودکی بود به تحقق پیوست و با گوشی پزشکی صدای قلب یکدیگر را شنیدند و بسیار برایشان لذت بخش بود. در همین جا شایسته هست از زحمات جناب آقای دکتر کلانتری نهایت تشکر و قدردانی را ابراز داریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *