Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

2 بهمن (امروز): گرامیداشت روز پرستار, ولادت حضرت فاطمه(س)
2 بهمن (امروز): جلسه انجمن و اولیا و مربیان

فعالیت ها

دانش آموزان

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش با شکست تیم والیبال نوید مقتدرانه و بدون حتی شکست در یک گیم در

روزنامه مدرسه ای (سال چهارم – شماره هفتم)

روزنامه مدرسه ای (سال چهارم – شماره هفتم)

در این شماره می خوانید : با رضا حیدری کاشف فسیل دایناسور آشنا می شوید و توضیحات او در مورد

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش با شکست تیم والیبال نوید مقتدرانه و بدون حتی شکست در یک گیم در

بسکتبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان شدند

بسکتبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان شدند

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال آموزشگاه های شهرستان آمل را به اولیای محترم، همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز