Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

3 فروردین (دیروز): پایه ی پنجم: ارزشیابی ماهانه ریاضی
3 فروردین (دیروز): پایه ی چهارم: ارزشیابی ماهانه درس هدیه های آسمانی
3 فروردین (دیروز): پایه ی ششم: ارزشیابی ماهانه درس ادبیات فارسی
4 فروردین (امروز): پایه ی پنجم: ارزشیابی ماهانه هدیه های آسمانی
4 فروردین (امروز): پایه ی ششم: ارزشیابی ماهانه درس مطالعات اجتماعی
5 فروردین (فردا): پایه ی ششم: ارزشیابی ماهانه درس علوم تجربی

فعالیت ها

دانش آموزان

جشنواره غذا جشنواره ای با طعم مهربانی

جشنواره غذا جشنواره ای با طعم مهربانی

امروز در اولین روز جشنواره غذا که به مدت سه روز در مدرسه اجرا خواهد شد ، دانش آموزان پایه

کسب ۸۰ درصد از رتبه های تک رقمی المپیاد علوم تجربی

کسب ۸۰ درصد از رتبه های تک رقمی المپیاد علوم تجربی

کسب 80 درصد از رتبه های تک رقمی شهرستان آمل در المپیاد علوم تجربی توسط دانش آموزان پایه ششم دبستان

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش در مسابقات شطرنج

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش در مسابقات شطرنج

🏆دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش این بار در مسابقات شطرنج بین مدارس آمل افتخار آفریدند . افتخارآفرینان : 🥇کسب

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تیم دبستان پسرانه فروغ دانش با حضور سورنا صانعی، هیراد اندواری، پارسا اسدالله زاده و سپهر حسینی در مسابقات پینگ