Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

2 اسفند (دیروز):
3 اسفند (امروز): پایه ی پنجم: المپیاد ریاضی نوجوانان کشوری
3 اسفند (امروز): پایه ی ششم: المپیاد ریاضی نوجوانان کشوری
4 اسفند (فردا): پایه ی چهارم: ارزشیابی ماهانه درس قرآن

فعالیت ها

دانش آموزان

کسب ۸۰ درصد از رتبه های تک رقمی المپیاد علوم تجربی

کسب ۸۰ درصد از رتبه های تک رقمی المپیاد علوم تجربی

کسب 80 درصد از رتبه های تک رقمی شهرستان آمل در المپیاد علوم تجربی توسط دانش آموزان پایه ششم دبستان

بزرگداشت سالروز حماسه ششم بهمن آمل

بزرگداشت سالروز حماسه ششم بهمن آمل

به منظور گرامی داشت سالروز حماسه‌ی ششم بهمن سال 60 مردم آمل ، انجمن مناسبت های شورای دانش آموزی ویژه

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش در مسابقات شطرنج

افتخار آفرینی دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش در مسابقات شطرنج

🏆دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش این بار در مسابقات شطرنج بین مدارس آمل افتخار آفریدند . افتخارآفرینان : 🥇کسب

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تیم دبستان پسرانه فروغ دانش با حضور سورنا صانعی، هیراد اندواری، پارسا اسدالله زاده و سپهر حسینی در مسابقات پینگ