Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

30 شهریور (دیروز):
31 شهریور (امروز):
1 مهر (فردا):

فعالیت ها

دانش آموزان

لیگ پایا دبستان غیردولتی فروغ دانش پسر باز هم شگفتی ساز شد.

لیگ پایا دبستان غیردولتی فروغ دانش پسر باز هم شگفتی ساز شد.

در پی برگزاری مسابقات لیگ پایا، دبستان غیر دولتی فروغ دانش پسر با دانش آموزان مستعد در زمینه علمی توانست

اعلام نتایج مسابقات قرآن و باز هم افتخارآفرینی و درخشش قاریان و حافظان فروغ دانش

اعلام نتایج مسابقات قرآن و باز هم افتخارآفرینی و درخشش قاریان و حافظان فروغ دانش

در ابتدای سال تحصیلی 97-96 طبق برنامه ریزی بعمل آمده از سوی معاون پرورشی و معلمان قرآن مدرسه آزمون استعدادیابی

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تیم دبستان پسرانه فروغ دانش با حضور سورنا صانعی، هیراد اندواری، پارسا اسدالله زاده و سپهر حسینی در مسابقات پینگ

دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان مسابقات بدمینتون آموزشگاههای آمل شد.

دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان مسابقات بدمینتون آموزشگاههای آمل شد.

محمدطاها هاشمی، بهادر برزگر نوا، علی بدری و علی رودگر اعضای تیم فروغ دانش بودند. ضمن تبریک به این دانش