Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

4 اسفند (دیروز): پایه ی چهارم: ارزشیابی ماهانه درس قرآن
5 اسفند (امروز): پایه ی چهارم: ارزشیابی ماهانه درس علوم تجربی
5 اسفند (امروز): پایه ی ششم: ارزشیابی ماهانه درس ریاضی
6 اسفند (فردا): پایه ی چهارم: ارزشیابی ماهانه درس بنویسیم
6 اسفند (فردا): پایه ی ششم: ارزشیابی ماهانه درس ادبیات فارسی
6 اسفند (فردا): پایه ی پنجم ب و د: چهارمین جلسه آموزش خانواده با معلم و مشاور

فعالیت ها

دانش آموزان

چگونه کودکانی شاد داشته باشیم؟

چگونه کودکانی شاد داشته باشیم؟

یافتن دید مثبت، هنری است که  والدین، نخست باید آن را در خود پرورش دهند و سپس به فرزند خود

استقبال زود هنگام جشنواره غذا توسط دانش آموزان

استقبال زود هنگام جشنواره غذا توسط دانش آموزان

همانطور که مستحضرید اسفندماه سال قبل در حیاط مدرسه جشنواره غذا برگزار شد. اشتیاق دانش آموزان برای شرکت در این

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

تحصیل در کنار ورزش و کسب رتبه کشوری

تحصیل در کنار ورزش و کسب رتبه کشوری

,علیرضا سعیدیان دانش آموز پایه ششم دبستان غیردولتی فروغ دانش پسر علی رغم تحصیل, به ورزش حرفه ای نیز می

فینال مسابقات فوتبال جام شهدای ششم بهمن ماه بین دبیران و دانش آموزان منتخب دبستان فروغ دانش برگزار شد.

فینال مسابقات فوتبال جام شهدای ششم بهمن ماه بین دبیران و دانش آموزان منتخب دبستان فروغ دانش برگزار شد.

فینال مسابقات فوتبال بین دبیران و دانش آموزان منتخب دبستان فروغ دانش با حضور جناب دکتر مرزبند ریاست محترم آموزش