Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

22 مهر (دیروز):
23 مهر (امروز):
24 مهر (فردا): آموزش خانواده پایه ششم

فعالیت ها

دانش آموزان

وعده های نامزدهای نهایی انتخاب شورای دانش آموزی

وعده های نامزدهای نهایی انتخاب شورای دانش آموزی

پس از ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای دانش آموزی دبستان فروغ دانش ، هئیت بررسی صلاحیت داوطلبین ،

اجرای زیبای نمایش تعزیه توسط دانش آموز فروغ دانش در تکیه اسک

اجرای زیبای نمایش تعزیه توسط دانش آموز فروغ دانش در تکیه اسک

نمایش تعزیه با هنرمندی تعزیه خوانان هر شب در تکیه اسک برگزار می گردد . دیشب دانش آموز هنرمند پایه

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تکرار قهرمانی دانش آموزان ورزشکار فروغ دانش

تیم دبستان پسرانه فروغ دانش با حضور سورنا صانعی، هیراد اندواری، پارسا اسدالله زاده و سپهر حسینی در مسابقات پینگ

دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان مسابقات بدمینتون آموزشگاههای آمل شد.

دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان مسابقات بدمینتون آموزشگاههای آمل شد.

محمدطاها هاشمی، بهادر برزگر نوا، علی بدری و علی رودگر اعضای تیم فروغ دانش بودند. ضمن تبریک به این دانش