Loading …

دبستان غیر دولتی پسرانه فروغ دانش

آموختن برای زندگی بهتر

شادی و نشاط یچه ها، روح هر مدرسه ای است، حتی شورمندی جستجوی علمی را نیز باید در نشاط و شادابی کودکان. جستجو کرد. بدین صورت کودکانمان را برای زندگی های ناآمده، آماده خواهیم کرد. امید که آنان که سازندگان فرداهای مایند زندگی بهتر و پرباری برای خود و جامعه شان رقم زنند. در دبستان فروغ دانش پسرانه، شادابی کودکان گرانی گاه همه فعالیت هاست

تقویم اجرایی

فعالیت ها

دانش آموزان

کسب هفت مدال درخشان در المپیاد علوم و ریاضی نوجوانان ایران

کسب هفت مدال درخشان در المپیاد علوم و ریاضی نوجوانان ایران

برگ زرینی دیگر بر افتخارات دبستان غیردولتی پسرانه فروغ دانش کســــب هفت مدال درخشان طلا ، نقره و برنز کشوری

دانش آموزان پایه ششم موفق به کسب رتبه اول تا چهارم مرحله اول المپیاد علوم نوجوانان ایران شدند

دانش آموزان پایه ششم موفق به کسب رتبه اول تا چهارم مرحله اول المپیاد علوم نوجوانان ایران شدند

باز هم افتخاری دیگر از دبستان فروغ دانش پسران کسب رتبه اول تا چهارم و 60 درصد از مجموع پذیرفته

فرابرنامه ها

فرابرنامه

ورزشی

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان قهرمان آموزشگاه های آمل شدند

والیبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش با شکست تیم والیبال نوید مقتدرانه و بدون حتی شکست در یک گیم در

بسکتبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان شدند

بسکتبالیست های دبستان پسرانه فروغ دانش نایب قهرمان شدند

کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال آموزشگاه های شهرستان آمل را به اولیای محترم، همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز